Strona główna HistoryNews Przegląd prasy Przegląd prasy

Przegląd prasy

Styczeń 1937

Austria. Numer 4 pisma „OEM ” z lutego 1937 poświęca wiele miejsca zawodom amerykańskim ARR L-u, objaśniając regulamin i zachęcając swych członków do wzięcia licznego udziału w zawodach, dalej znajdujemy artykuł o modulacji siatkowej, wiele raportów i nasłuchów i różne drobne wiadomości.

15-NDIGCZAS015416_1937_003