Strona główna Było i nie minęło Urodziny Dx’a

Urodziny Dx’a

Dzisiaj DX to skrót powszechnie znany wśród krótkofalowców i używany tak często jak przecinek lub kropka w zdaniu. Cóż to takiego jest?

Tak tytułem wstępu dla osób, które dopiero zaczynają interesować się radiem krótkofalarskim.

W ubiegłym stuleciu, kiedy telegramy, ważne informacje handlowe, łączność ze statkami na morzu realizowane była wyłącznie za pomocą kodu Morse’a szybko powstała konieczność ich optymalizacji.

Wyobraźcie sobie telegrafistę, który nadaje telegram ze statku, który jest na morzu. W trakcie transmisji na morzu rozpętała się burza, podczas której praca na radiostacji jest bardzo niebezpieczna. Telegrafista na statku musi więc szybko przerwać łączność i powiadomić tego, który odbiera telegram . Zamiast nadawać długi tekst typu: „…muszę przerwać, bo jest burza…” nasz telegrafista użyje skrótu QAZ. Dlaczego?

W 1912 roku do użytku został wprowadzony kod Q. Kod Q to nic innego jak najczęściej używane w łącznościach telegraficznych zdania/kwestie zamienione na 3 literowe skróty, które zaczynają się od literki Q. Przez lata wraz z rozwojem technik łączności powstało wiele innych skrótów literowych (stosowanych przez amatorów, a także przez służby profesjonalne) ułatwiających łączności. Jednym z nich jest skrót DX.

Oznacza on mniej więcej: odległy/rzadki. Skrótem DX określono więc stacje radiowe, które są bardzo daleko od nas lub są bardzo rzadkie (np. radiostacja na wyspie św. Heleny spełnia chyba oba te kryteria) a łączność z taką stacją zaliczana jest do wyjątkowych.

Dlaczego piszę akurat o tym skrócie? Otóż 11 grudnia minie 98 rocznica pierwszej amatorskiej transatlantyckiej łączności radiowej (jednokierunkowej), która została przeprowadzona przez Radio Club of America (znak wywoławczy: 1BCG) w 1921 roku. Łączność ta była jednokierunkowa ponieważ sygnał nadany przez Amerykanów został odebrany przez Szkota (Paula Godleya 2ZE), który nie miał możliwości nadania odpowiedzi. W tamtych czasach anteny i sprzęt nadawczo/odbiorczy to były unikalne wiedza i możliwości, którymi dysponowała tylko garstka (w porównaniu do dzisiejszych czasów) amatorów na świecie. Na pierwszą łączność transatlantycką dwukierunkową trzeba było poczekać jeszcze dwa lata. Tak czy inaczej to, co dzisiaj jest tak bardzo powszechne, czyli łączności DX zapoczątkowane zostało przez krótkofalowców amerykańskich w latach 1921-1923 .

(Dla dociekliwych dalszy trop do poszukiwań to znak stacji 1BCG)

Ponieważ jest to dość ważny krok w postępie amatorów krótkofalowców Amerykanie uruchamiają 11 grudnia 2019 r. radiostację Maxim Memorial Station W1AW.  Radiostacja będzie pracowała na pasmach 40m i 20m SSB, a jej celem będą łączności z krótkofalowcami w Europie.
Radiostacja będzie pracowała 11 grudnia od godziny 13: 00 do godziny 00:00 czasu UTC.
Powodzenia w nasłuchach lub w próbach nawiązania łączności !