Strona główna Krótkofalarskie pomysły i rozwiązania KX3 zmienia częstotliwość po naciśnięciu PTT-rozwiązanie problemu

KX3 zmienia częstotliwość po naciśnięciu PTT-rozwiązanie problemu

Jakiu015b czas temu zauwau017cyu0142em, u017ce mu00f3j KX3 zmienia czu0119stotliwou015bu0107 doku0142adnie o 0.01 w du00f3u0142 gdy nacisnu0119 przycisk nadawania PTT. Dziau0142o siu0119 to dou015bu0107 losowo i nie widau0107 byu0142o w tym u017cadnej prawidu0142owou015bci. Czu0119sto byu0142o tak, u017ce po poprawieniu gau0142ku0105 czu0119stotliwou015bci juu017c siu0119 nie zmieniau0142a. Tak czy inaczej trochu0119 mnie to martwiu0142o i byu0142o dou015bu0107 irytuju0105ce.u00a0

Ktu00f3regou015b dnia tak od niechcenia wpisau0142em temat w googla i szczu0119u015bliwie znalazu0142em podobne przypadki i rozwiu0105zanie tego problemu.u00a0

Rozwiu0105zanie: naleu017cy w menu przestawiu0107 funkcju0119 MIC BTN na PTT.u00a0 Problem wystu0105piu0142 po ktu00f3reju015b aktualizacji oprogramowania. Zapewne zostanie naprawiony w kolejnych wersjach.u00a0

u00a0