Strona główna News Krótkofalarska łączność kryzysowa. EmCom cz.2

Krótkofalarska łączność kryzysowa. EmCom cz.2


Uprawianie hobby w życiu człowieka odgrywa ważną rolę. Pozwala doskonalić umiejętności, dbać o zdrowie, miło spędzać czas, poznawać ludzi…słowem zapełniać luki, których nadmiar może być męczący i destrukcyjny dla człowieka.

Moimi rozmówcami są: Michał Wilczyński SP9XWM – Koordynator Krajowy EmCom, oraz Koordynatorzy Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej: Adrian Matusik SQ5AM, Maciej Muszalski SQ5EBM

Niby hobby, ale...służba

Najczęściej krótkofalowcy słowo “służba” łączą z niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożenia.
Do legendy przeszedł rok 1997, którego wydarzenia przywoływane są niemal za każdym razem, kiedy mowa jest o krótkofalarskiej misji niesienia pomocy.
EmCom bawi się na poważnie
Krótkofalarska łączność kryzysowa EmCom niewątpliwie przechodzi swój renesans. Za sprawą kilku osób, kilku klubów krótkofalarskich oraz Polskiego Związku Krótkofalowców słowo “służba” nabiera nowej mocy. Rok 1997 w wielu głowach przechodzi do historii, a EmCom w Polsce wkracza w nową i nowoczesną erę.

Musi jednak chcieć się chcieć.

Jak pisaliśmy w pierwszej części wywiadu, EmCom w Polsce jest niedofinansowany, a wszystko, co powstało w przeciągu kilku lat jest niemalże prywatną inicjatywą grupy krótkofalowców z Polski oraz Polskiego Związku Krótkofalowców jako organizacji. W niektórych województwach Administracja publiczna wydaje się być głucha i nie dostrzegać tego obywatelskiego zaangażowania i profesjonalizmu.
Determinacja i upór członków EmCom oraz PZK przynoszą jednak efekty. Wyrzucani jednymi drzwiami wchodzą oknem i próbują nawiązać partnerskie stosunki, aby móc nieść pomoc, kiedy będzie to potrzebne. Niewątpliwie przełomem w tej nierównej walce jest podpisane w 2013 roku porozumienie pomiędzy PZK (Polski Związek Krótkofalowców), a ówczesnym Ministrem Administracji i Cyfryzacji. Minister w porozumieniu tym rekomenduje samorządom terytorialnym współpracę w ramach łączności kryzysowej, organizacji szkoleń i działań edukacyjnych. Przymusu oczywiście nie ma, ale porozumienie otworzyło kilka furtek i taka współpraca została nawiązana.
Z pewnością od tego momentu łatwiej jest legitymizować działania EmCom. Więcej organizacji przychylnie reaguje na zaproszenia do wspólnego działania.

Spróbujmy dalej budować wagę określenia “służba amatorska”

Zaproszeni są wszyscy:  kluby krótkofalarskie, niezrzeszeni krótkofalowcy. W sieć krótkofalarskiej łączności kryzysowej zaangażowana jest cała krótkofalarska Polska wszędzie tam, gdzie krótkofalowcy odczuwają taką potrzebę. Każda nawet najmniejsza umiejętność jest na wagę złota. Potrzebni są graficy, programiści, czy osoby, które potrafią stworzyć czytelną i przejrzystą treść np. na ulotkach reklamowych w poradnikach, czy na stronie internetowej.

(red. z informacją jest trochę problem. Próbując zgłębić tajniki EmCom jako autor tego artykułu i krótkofalowiec znalazłem sporo informacji, skomplikowanych schematów organizacyjnych i procedur. Nie będąc wtajemniczony miałem problemy ze zrozumieniem, ale chęć członków EmCom do wyjaśnienia wszystkiego jest imponująca.)

Zapytałem moich rozmówców dlaczego członkostwo jest ważniejsze niż pospolite ruszenie?

EmCom jest działaniem ratunkowym najczęściej prowadzonym w porozumieniu ze służbami profesjonalnymi. Każdy, kto chce brać w tym udział powinien mieć świadomość jak wygląda organizacja ćwiczeń, czy akcji ratunkowej: Jest scenariusz, potrzebni są sprawdzeni ludzie, potrafiący zestawić łączność np. w polu, czy stacje wspierające. Musimy trzymać się ustalonych procedur. Działamy wśród członków klubu SP EMCOM PZK. Jeśli np. podczas naszych działań wymagane jest wejście na teren obiektu strategicznego, to nie możemy tam wysłać “obcej osoby”. Z pewnością musimy szerzej propagować ćwiczenia, ale takie rozwiązania są w gestii Koordynatora Krajowego. 

Na Mazowszu robiliśmy ogólne ćwiczenia dla wszystkich chętnych. Ogłosiliśmy ten fakt na naszej stronie Facebook i stronie WWW, podaliśmy konkretną instrukcję oraz adres WinLink. Mieliśmy bardzo szeroki odzew od 80m po DMR i na częstotliwości 145.500. Dołączyły do ćwiczeń  stacje zbierające informacje z wielu obszarów i raportowały to na wielu pasmach.
W Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej  mamy możliwość przyjęcia w poczet członków całych klubów – jako Partnera Klubowego. Mamy taki przykład w Siedlcach. Nic nie stoi na przeszkodzie,aby klub, za zgodą swoich członków nawiązał z nami współpracę.

Sporo już zrobiliście, pochwalcie się trochę wynikami swojej pracy

Na Pewno osiągnięciem jest stworzenie centralnego i ujednoliconego elektronicznego systemu ewidencji zasobów (członkowie i ich lokalizacja oraz dane kontaktowe) SP EmCom, które ostatnio przenieśliśmy z zasobów zewnętrznych na zasoby serwerowe PZK CEZ (Centralnej Ewidencji Zasobów). System powstał dzięki Błażejowi SQ3TGV, pierwszemu Koordynatorowi Wielkopolskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Obecnie system jest zarządzany od strony technicznej przez Michała SQ9EZG z Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej SP EmCom PZK. System umożliwia w ujednolicony, standardowy sposób zarządzanie członkami poszczególnych sieci, obrazuje ich rozmieszczenie na mapie Polski, pokazuje stan gotowości sieci, umożliwia wysyłanie komunikatów mailowych do wszystkich członków na terenie całego kraju, całych sieci, koordynatorów i pojedynczych osób.

Osiągnięciem jest też to, że w sieciach SP EmCom PZK zachodzą ciągłe zmiany – strukturalne, administracyjne, ale też i… mentalne. Wydawałoby się, że są obszary skazane na zniknięcie z mapy, ale aktywują się ponownie tworząc lokalną nową strukturę niejako ją odbudowując. Przechodzimy czasami burzliwe zmiany, ale wszystko, co się dzieje służy poprawie jakości naszego funkcjonowania.

Jak staracie się promować wasze działania?

Formą bezpośredniej promocji i zachęty do współpracy i działania z nami są poniedziałkowe skedy na paśmie 80 metrów. Spotykamy się wieczorem po godz. 20-tej i wywołujemy. Poszczególne sieci (okręgi SP) dyżurują według ustalonego grafiku. Wywołują nas nie tylko członkowie sieci SP EmCom PZK, ale także osoby zainteresowane naszą działalnością, a jeszcze nie zrzeszone. Najczęściej jesteśmy aktywni w okolicy częstotliwości 3728, ale ogólnie w zakresie 3700-3750. Stacja prowadząca nadaje wywołania. W wywołaniach informuje,że jest to sprawdzenie łączności, ale jesteśmy gotowi do rozmów na temat EmCom ogólnie.

Coś poza skedami? Wszystkie sieci są aktywne?

Oczywiście. Podam kilka przykładów
(Odpowiada: Michał Wilczyński SP9XWM – Koordynator Krajowy EmCom)

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa, Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej, Łódzka Amatorska Sieć Ratunkowa, Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa, Lubelska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa.

Uczestnictwo w centralnych i lokalnych imprezach krótkofalarskich (np. ŁOŚ, ZT Burzenin) Aktywność na różnych piknikach i spotkaniach w różnych miejscach np. spotkania krótkofalowców w Marysinie, gdzie opowiadamy o naszych aktywnościach, co robimy, prezentujemy sprzęt, realizujemy pokazy łączności.

Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej i zrzeszone w niej kluby SP9RNS, SP9KRJ i SP9KUP, Lubelska Krótkofalarska Sieć Kryzysowa

 • Organizacja ćwiczeń z administracją państwową i lokalną oraz służbami np: Ćwiczenia organizowane pod patronatem Wojewody Małopolskiego z udziałem obserwatorów z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz PSP w lutym i marcu 2019 roku
 • Ćwiczenia w Laskowej woj. małopolskie z września 2019 roku zorganizowane jako ćwiczenia “zgrywające” z udziałem służb profesjonalnych i krótkofalowców z małopolskiego SP EmCom-u PZK (Radiokluby: SP9RNS oraz SP9KRJ), gdzie zapewniliśmy (jako realna i doskonale funkcjonująca alternatywa dla łączności profesjonalna) przekaz komunikatów za pośrednictwem naszego przemiennika Fusion dla ekip PSP (Państwowej Straży Pożarnej).
 • Warto też wspomnieć o ćwiczeniach przeprowadzonych pod patronatem władz lokalnych i służb profesjonalnych przy udziale naszych ludzi zrzeszonych w klubie SP9KUP “Delta” w Andrychowie, w październiku 2019 roku, czy ćwiczenia przeprowadzone wspólnie ze służbami (m.in. z PSP) w maju roku ubiegłego przez Lubelską Krótkofalarską Sieć Ratunkową w Kazimierzu nad Wisłą.

Krajowy Koordynator SP EmCom PZK – Michał SP9XWM

Prelekcje i wystąpienia w placówkach dydaktycznych szkolnictwa wyższego (np. prelekcja dla  studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) w czerwcu 2017 roku.

Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej, OSR Częstochowa (jak jeszcze wtedy istniał), Rzeszowska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa. Ekipy spoza SP EmCom PZK – Klub SP9MOA przy OT-12 PZK oraz Klub SP9KGP “Ryjek” przy OT-50 PZK

Uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku, udział w realnych działaniach (wypożyczenie sprzętu łączności dla służb medycznych, przekazywanie komunikatów alarmowych dot. realnych zdarzeń).

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa, Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej (ekipy klubowe SP9RNS oraz SP9PLK OT-12 PZK), Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej, Pomorska Sieć Łączności Kryzysowej,

Realizacja urządzeń radiowych automatycznych stacji pogodowych (przekaz komunikatów pogodowych oraz informacji o zagrożeniach) – których mogą słuchać nie tylko krótkofalowcy, ale prepersi, czy indywidualni posiadacze skanerów radiowych.

Przedstawiciele Zarządu SP EmCom Klubu – Koordynator Krajowy Michał SP9XWM oraz Krzysztof SP7WME  Koordynator Łódzkiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej. Ogromny wkład informacyjny od Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej oraz Radioklubu SP9RNS

Aktywność SP EmCom PZK na sesjach EmCom 1R IARU we Friedrichschafen wśród krótkofalarskiej społeczności zagranicznej. Jesteśmy jednymi z nielicznych, którzy mają coś ciekawego do opowiedzenia, gdzie mamy swój kilkunastominutowy panel z własną prelekcją. (do tej grupy można zaliczyć w ostatnim czasie oprócz nas przedstawicieli Włoch, Niemiec, Austrii, UK, Izraela, Hiszpanii)

Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa

 • Edukacja harcerzy i pomoc w zapewnieniu łączności, kiedy PSP odmówiła tego
 • Pokazy dla młodzieży i dzieci (m.in. w ramach zima w mieście i pikników BBiZK)
 • Współpraca z lokalnymi OSP i pomoc w ogarnianiu łączności
 • Szkolenie OSP z łączności
 • Promowanie EmComi krótkofalarstwa na imprezach masowych (Noc Muzeów, Noc w Instytucie Lotnictwa , gdzie przewija się ponad 40000 odwiedzających)
 • Promocja naszej Służby w prasie zagranicznej branżowej oraz w mediach (RTV)
 • Współdziałanie z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
 • Współdziałanie z Centrum Nauki Radiostacja Transatlantycka i z gminą Stare Babice, gdzie zlokalizowany ma być węzeł łączności MASR.

Są to realne działanie służące promowaniu i popularyzowaniu, czy wręcz lobbowaniu nas wśród administracji państwowej, lokalnej i służb oraz prezentacji naszego potencjału przed władzami, służbami i społeczeństwem, które bardzo często jest świadkiem tego typu wydarzeń.

Przyznam, że robi to wrażenie, to dobra reklama do tego, aby dołożyć swoją cegiełkę. Czuję tutaj energię…

Zapraszamy, energii jest sporo, ale i roboty do wykonania. EMCOM w POLSCE tworzy się w bólach nieadekwatnego systemu prawnego i bardzo skromnego budżetu. To jest kawał roboty i mnóstwo przed nami. Sprzętowo dogoniliśmy – prawie-prawie RNRE(Włoską sieć) i sieci zachodnie (pomijając wozy łączności). Lada chwila wejdziemy też w łączność satelitarną/geostacjonarną. Podobne problemy występują w innych krajach dawnego bloku wschodniego. Musimy cały czas przekonywać, że słowo “amatorska” w nazwie naszej służby nie ma nic wspólnego z amatorszczyzną. Nie raz wprawialiśmy urzędników i profesjonalistów w zdziwienie, kiedy obserwowali nasze ćwiczenia. Byli w szoku, że tak można zestawić łączność i tak sprawnie. Nawet w sytuacjach, w których nie poradziło sobie wojsko.

Chciałbym Czytelników HamNews.pl zaprosić do spotkania z Wami. Gdzie można Was znaleźć?

Widać nas rok w rok na ŁOŚ-iu, chyba jednej z największych i najważniejszych krajowych imprez krótkofalarskich, ale także na innych lokalnych, mniejszych imprezach krótkofalarskich gdzie nie ma chyba przypadku, żeby po naszych “występach” gdzieś nie przybyło nam nowych członków, czy sympatyków. Jest to także ważna forma utrwalania i wzmacniania naszej roli, wszak zyskujemy nowych ludzi w naszych strukturach, ciągle nas widać i o nas słychać. W 2016 roku zaczynaliśmy z 12 sieciami, obecnie mamy ich 16. Kilka z nich przechodzi obecnie głęboką restrukturyzację i wewnętrzne zmiany strukturalne, co też uznajemy za pewien sukces bo służy to tylko i wyłącznie poprawie jakości ich funkcjonowania.

Zaczynaliśmy w maju 2016 od poziomu 300 – 320 członków, obecnie podwoiliśmy praktycznie ilość ludzi zrzeszonych w naszej strukturze (red. w dniu pisania artykułu na stronie można znaleźć informację o 652 członkach)  w skali całego kraju. Bolączką jest jedynie bardzo zróżnicowane zaangażowanie, życzylibyśmy sobie aby wszyscy byli jednakowo dobrze zaangażowani, niestety nad tym jeszcze musimy popracować.

Czy w stosunku do nowych członków EmCom stawiacie jakieś wymagania?

Największym mile widzianym może nie tyle wymaganiem, co naszym oczekiwaniem jest aktywność i zaangażowanie członków w naszą działalność (zarówno nowych jak i już działających) i gdyby było wszędzie na tym samym, wysokim poziomie bylibyśmy naprawdę szczęśliwi.

Obserwujemy aktywność naszych ludzi i staramy się doceniać tych, którzy są oddani i robią wiele dla organizacji. Tak jak Maciek wspominał, widać skalę zaangażowania podczas ćwiczeń, czy różnych eventów wymagających mniejszego, bądź większego zaangażowania zasobów ludzkich.Wymagamy od Koordynatorów i  Zarządu SP EmCom-u przynależności do PZK, ale wynika to z uwarunkowań statutowych i regulaminowych w organizacji. Wymagamy też gotowości do działania i czasu, który trzeba poświęcić na dyżury.

Składek nie prowadzimy, bazujemy w pierwszej kolejności na prywatnym, własnym sprzęcie i zasobach, jak również otrzymujemy z ZG PZK roczne dofinansowanie, które musimy jakoś obdzielić w razie potrzeb. Możemy też korzystać w uzasadnionych przypadkach ze środków 1% OPP będących w gestii ZG PZK, jak również organizować za pośrednictwem PZK wpłaty celowe na nasze potrzeby i bieżącą działalność.

Czy EmCom nawiązuje współpracę z innymi organizacjami, klubami, grupami spoza kręgu krótkofalarskiego?

Tak, przykładem takiej współpracy są Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska, z których bardzo wysokiej jakości i precyzji prognoz pogody (szczególnie prognoz burzowych) korzystamy.

Możemy też wykorzystywać komunikaty Skywarn Polska jako wsad informacyjny do naszych stacji pogodowych. Podejmujemy także współpracę – o czym Maciek pisał szerzej powyżej, z różnego rodzaju organizacjami i grupami ratowniczym w zakresie wspólnych ćwiczeń, czy działań poszukiwawczo ratowniczych, gdzie nasze duże doświadczenie z zakresu łączności radiowej jest wykorzystywane w obszarze ratownictwa. 

Powiem szczerze, że określenie “amatorska służba” naprawdę rośnie mi w oczach. To naprawdę ciekawe, co mówicie. Widać w tym wielkie zaangażowanie i pracę, która została wykonana. Na koniec zapytam jeszcze o plany rozwoju?

Plany rozwoju – dorównać poziomem Kolegom z włoskiego RNRE (włoska sieć) – to nasz póki co niedościgły wzór :-).
Tak na serio kilka podstawowych kierunków rozwoju:

 • Aktywowanie jak największej rzeszy krótkofalowców w strukturze SP EmCom PZK, na jak największego przestrzeni kraju, tak aby powoli usuwać występowanie “pustych plam” na mapie Polski. Aktywowanie przez duże “A” polegające na prawdziwym zaangażowaniu ludzi i redukcji pasywności członków już zrzeszonych, gdyż działa to demotywująco na innych,
 • pozyskanie nowych źródeł finansowania naszej działalności, sponsorów, źródeł “dosprzętowienia”,
 • rozwój promocji i reklamy naszej działalności,
 • ciągłe podnoszenie naszych umiejętności i kwalifikacji, “wchodzenie” w nowe technologie łączności radiowej,
 • rozbudowa sieci węzłów pocztowych WinLink. Na razie mamy węzeł działający w paśmie 80 metrów na Mazowszu SR5WLK, w tym roku plan budowy węzła w Małopolsce SR9WLK w paśmie 40 metrów,
 • rozwój i rozbudowa innych urządzeń oraz stacji automatycznych na terenie działania sieci SP EmCom PZK w całym kraju, 
 • budowa systemu powiadomień SMS za pośrednictwem platformy CEZ,
 • dalszy rozwój współpracy z resortem MSWiA, m.in. w zakresie wykorzystania dostępu do częstotliwości B112, (red. radiowa sieć współdziałania służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (kanał B 112) – jest to częstotliwość do współdziałania służb podczas akcji ratunkowych. Staramy się o włączenie SP EMCOM PZK do tej sieci.)
 • dalszy rozwój współpracy z administracją państwową i lokalną (Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Powiatowe, Urzędy Gmin / Miast) oraz służbami – jako cel upatrujemy rozwój współpracy z PSP / OSP. (państwowa i ochotnicza straż pożarna)

Zainteresował mnie temat EmCom. Co robić, jak żyć?

Dołącz do EmCom na stronie https://emcom-cez.pzk.org.pl. Wybierz najbliższą terytorialnie sieć i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zaczekaj na kontakt. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową https://emcom.pzk.org.pl

Porozmawiaj w eterze lub posłuchaj stacji na WebSdr. Dołącz do skedu, który odbywa się w każdy poniedziałek po godzinie 20-tej w okolicach częstotliwości 3728 lub w zakresie 3700-3750. 

Porozmawiaj na Facebooku – dołącz do grupy SP EmCom – Łączność Kryzysowa PZK

Krótkofalarska łączność kryzysowa. EmCom cz.1