Strona główna Było i nie minęło Enigma

Enigma

W 2016 roku Francuski wywiad odtajniu0142 nowe fakty dotyczu0105ce maszyny szyfruju0105cej Enigma. Poniewau017c historia tej maszyny fascynuje mnie, dzielu0119 siu0119 z Wami najnowszym, bardzo rzetelnym kru00f3tkometrau017cowym dokumentem pou015bwiu0119conym tematowi Enigmy (opublikowany kilka godzin temu). Dokument ten to nowe HISTORYCZNE spojrzenie na temat udziau0142u polskich kryptologu00f3w w zu0142amaniu kodu Enigmy.u00a0

Scenariusz i reu017cyseria: Norbert Raduu015b