Strona główna Było i nie minęło Ciekawostki krótkofalarskie z 1939 r.

Ciekawostki krótkofalarskie z 1939 r.

Krótkofalowiec Polski, sierpień 1939 r. (wybrane, pisownia oryginalna)

Podróżująca radiostacja

W ostatnich dniach zorganizowano w Stanach Zjednoczonych A. P. niezwykły cykl audycyj radiowych. Wystawowy pociąg Union Pacific w swej podróży od Los Angeles do Kansas City nadawał przy pomocy stacji krótkofalowej różne audycje transmitowane kolejno przez 16 większych stacyj średniofalowych na tej trasie.

Nadajnik krótkofalowy, zainstalowany w pociągu, miał moc 50 watt i pracował na fali około 150 m z anteną długości 200 stóp, umieszczoną wzdłuż 3 wagonów na wysokości dwu stóp ponad ich dachami. Uprzednie próby wykazały, że sygnał tej stacji był dostatecznie silny aby można było go transmitować z odległości do 20 mil angielskich. Prądu dostarczała nadajnikowi dodatkowa aparatura, zainstalowana na lokomotywie parowo-elektrycznej, ciągnącej pociąg. Studio tej podróżującej stacji urządzono w wagonie bagażowym.

Próby nadawania na ultrakrótkich falach

Amerykańskie towarzystwo „Columbia Broadcasting System” przeprowadza w 3 swych stacjach próbne nadawania na ultrakrótkich falach. I tak: stacje W2XDW i W9XHW nadają na fali 9.49 m a stacja W6XDA na fali 8.43 m.

Stacje te pracują na długościach fal pośrednich między falami zarezerwowanymi dla radiofonii międzynarodowej a falami przeznaczonymi dla telewizji, a ich odmienne warunki lokalne, stacja W2XDW jest otoczona drapaczami chmur, W9XHW znajduje się w mieście położonym w dolinie, zaś W6XDN leży w pobliżu gór, umożliwiają przeprowadzenie różnych prób i doświadczeń.

Audycje na falach ultrakrótkich zapewniają bardzo wierny odbiór, są całkowicie wolne od zakłóceń atmosferycznych a odczuwają tylko, jak telewizja, zakłócenia spowodowane przez samochody i samoloty.

Na fali 2.5 m. Duński amator, OZ—DR479 przeprowadził ostatnio interesujące próby nadawania na fali ultrakrótkiej, 2.5 m. Udało mu się osiągnąć połączenie na odległość 27 km.

Fale ultrakrótkie w służbie armii

W Lyonie przeprowadzono niedawno próby zastosowania ultrakrótkofalowych aparatów nadawczo-odbiorczych dla potrzeb artylerii.
Posługiwano się falą długości 5 m. Cała aparatura wraz ze składaną anteną ważyła nieco ponad 10 kg. Próby dały pomyślne wyniki, wykazując przede wszystkim wielkie znaczenie wyposażenia radiowego artylerii przeciwlotniczej. Działa lotnicze mogą w ten sposób otrzymywać rozkazy i wskazówki z centrali w terenie.

Fale krótkie ratują życie

Rardzo liczne znamy już wypadki, gdzie fale krótkie uratowały życie i zdrowie ludzi. Oto obecnie mamy do zanotowania nowy, niezwykle oryginalny wypadek uratowania życia przy pomocy fal krótkich.

Pewien milioner amerykański wybrał się na wyprawę myśliwską do północnej, dzikiej części Sumatry. Kiedy wyprawa znajdowała się w górach na wysokości 3000 m i daleko od osad ludzkich zachorowała ciężko żona milionera. Wśród uczestników wyprawy nie było lekarza lecz mieli obok apteczki nadajnik krótkofalowy. Nadano więc sygnał „SOS”, wzywając lekarza. Odpowiedziała stacja w Medan i już po kilku minutach lekarz przeprowadził przy pomocy fal krótkich badanie chorej. Po dwóch dniach chora była uratowana.