Strona główna TopNews Akcja dyplomowa SP30WOSP

Akcja dyplomowa SP30WOSP

1 stycznia 2022 roku rusza akcja dyplomowa z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Inicjatorem wydarzenia jest Maciej SP3BKR, który przy wsparciu Kolegów z Akademickiego Klubu Krótkofalarskiego SP3PGX oraz zaprzyjaźnionych operatorów (SP3WIP oraz SP3SW) postanowił uruchomić okolicznościowy znak SP30WOSP.

Stacja będzie pracować do ostatniego dnia stycznia 2022 roku. Dla uczestników przygotowany jest okolicznościowy, pamiątkowy dyplom, który można uzyskać po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie. W dniach 29 i 30 stycznia stacja będzie pracować terenowo, z zaprzyjaźnionego Skansenu Fortyfikacyjnego w Czerwieńsku.

Regulamin akcji dyplomowej

Organizatorem akcji dyplomowej z okazji 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest grupa operatorów skupiona przy Akademickim Klubie Krótkofalarskim SP3PGX oraz przyjaciele radiooperatorzy. W akcji udział biorą następujące znaki: SP30WOSP – stacja okolicznościowa. Operatorzy: SP3BKR, SP3LM, SP3STK, SP3SW, SP3WIP.

Dla uczestników akcji dyplomowej będzie wystawiany okolicznościowy certyfikat.

  1. Czas trwania akcji: 01/01/2022 00.00 UTC do 31/01/2022 23.59 UTC
  2. Pasma: 3.5, 7, 14, 21, 144MHz.
  3. Emisje: SSB, FM
  4. Certyfikat wydawany będzie w formie elektronicznej PDF do pobrania ze strony internetowej www.sp30wosp.pl
    Warunkiem uzyskania certyfikatu jest przeprowadzenie co najmniej trzech QSO / SWL na dowolnym paśmie oraz dowolną emisją. QSO / SWL muszą być wykonane w innych dniach.
  5. Wszystkie QSO będą raz w tygodniu przesyłane do logu www.qrz.com
  6. Dzienniki SWL w formacie CABRILLO należy przesłać na adres: kontakt@sp30wosp.pl
  7. Wszelkie pytania i sugestie kierować na adres: kontakt@sp30wosp.pl

Update: 03.01.2022

Wczoraj pierwszy dzień pracowaliśmy spod znaku SP30WOSP. Pracowaliśmy na 80/40/20/2m. Operatorzy: Piotr SP3WIP, Maciej SP3BKR, Tadeusz SP3SW.
W logu 247 QSO. Serdecznie dziękujemy polskim stacjom – sporo Was było! 💪 Do usłyszenia w kolejnych dniach. Postaramy się w każdej wolnej chwili pojawić na pasmach